Διαθεσιμότητα H/Y thin clients

Υπάρχουν διαθέσιμοι στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. δυο παλιοί υπολογιστές οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως thin clients σε εργαστήρια Πληροφορικής με Ubuntu/LTSP.
Ο ένας έχει επεξεργαστή Intel Pentium IV,  και ο άλλος Intel Pentium D με 1GB RAM. Παίρνουν και λειτουργικό σύστημα Windows.
Εάν κάποιο σχολείο τους χρειάζεται, ας επικοινωνήσει ο καθηγητής Πληροφορικής με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  ή να σταλεί σχετικό email.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed