Ενημέρωση για το Ubuntu 16.04

Σας ενημερώνω ότι από 1/5/2016 η Τεχνική Στήριξη σταματά την υποστήριξη για το 12.04 καθώς έπαψε να υποστηρίζεται και από την Canonical (το Ubuntu 12.04 LTS έχει τεθεί σε κατάσταση EOL (End Of Life) στις 28 Απριλίου 2017 και δεν δέχεται ενημερώσεις ασφαλείας) . Επειδή ως γνωστόν δεν υπάρχει εδώ…

Περισσότερα…