71603_2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ VBI

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.71603/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί σε έντυπη μορφή. Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία: http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901 Σας ευχαριστούμε  

Περισσότερα…

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (VBI) σχ. έτος 2016-2017

Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.68726/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί σε έντυπη μορφή. Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία: http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901  

Περισσότερα…

Τεχνική Υποστήριξη Συστήματος VBI – κάρτα BOCOM

Η τεχνική υποστήριξη του συστήματος VBI όσον αφορά τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB από την εταιρεία Fast Hellas δεν υφίσταται πλέον. Η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά στο σύστημα VBI  τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB είναι η UniSystems. Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Help Desk της…

Περισσότερα…

Συντήρηση – παλαιό σύστημα VBI

Όσον αφορά στο παλαιό σύστημα VBI πρέπει να διατηρείται λειτουργικό στη καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να αποτελεί εναλλακτική λύση. Σε κάθε περίπτωση, πριν από επέμβαση για την επιδιόρθωση βλαβών, είτε στο νέο είτε στο παλαιό σύστημα, να προηγείται επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) της εταιρείας ALTEC (τηλ. :…

Περισσότερα…