Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Φορείς Υλοποίησης: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τελικός δικαιούχος) I.T.Y.E. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

Είσοδος: b-epipedo2.cti.gr

 

Comments are closed