Φύλλα Εργασίας μαθημάτων Code Club

Οι επισυνάψεις που βρίσκονται στο άρθρο αυτό είναι μια επιτομή των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκαν τα μέλη της ομάδας Code Club με κυρίαρχο τους όπλο την γλώσσα προγραμματισμού που δεν είναι καμία άλλη από την Python και συγκεκριμένα την Python (έκδοση 3).

Attachments

Bookmark the permalink.

Comments are closed