Τεχνική Υποστήριξη Συστήματος VBI – κάρτα BOCOM

Η τεχνική υποστήριξη του συστήματος VBI όσον αφορά τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB από την εταιρεία Fast Hellas δεν υφίσταται πλέον.
Η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά στο σύστημα VBI  τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB είναι η UniSystems.
Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Help Desk της εταιρείας UniSystems είναι: 2119997626.

Bookmark the permalink.

Comments are closed