Ενεργοποίηση του δικτύου οπτικών ινών σε σχολικές μονάδες Ναυπλίου και Αργους

Μετά από πρωτοβουλία του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αργολίδας και σε συνεργασία με το Π.Σ.Δ., οι σχολικές μονάδες στην πόλη του Ναυπλίου και του Αργους, συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών αξιοποιώντας τα αντίστοιχα ΜΑΝ των Δήμων.
Δείτε ενδεικτικές ταχύτητες (download και upload) κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων.
Δείτε λίστα με σχολεία όπου έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed