Διανομές ανοιχτού λογισμικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

 Από την ομάδα ανοιχτού λογισμικού Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Tα Edu-Distributions είναι εξειδικευμένες διανομές Linux διαθέσιμες για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, tεχνική δευτεροβάθμια επαγγελματική, τεχνική μεταλυκειακή εκπαίδευση) οι οποίες περιέχουν όλο το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. λογισμικό, που κατά καιρούς, μέσω των διαφόρων δράσεων έχει δημιουργηθεί, καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ebooks) αλλά και δημοφιλές λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερο προς χρήση στο διαδίκτυο.

a. Περιγραφή: Διανομή Debian Linux εμπλουτισμένη με λογισμικά ανοικτού κώδικα κατάλληλα για την εκπαίδευση

Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουμε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα εδώ: 64bit, 32bit

Επιπλέον, υπάρχουν και εικόνες εικονικής μηχανής για πλατφόρμα Virtualbox (virtual machine images) των debian διανομών για την εκπαίδευση διαθέσιμα εδώ:

 • Διανομή Προσχολικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit
 • Διανομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 64bit 32bit
 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) 64bit 32bit
 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) 64bit 32bit
 • Διανομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit
 • Διανομή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) 64bit 32bit

b. Περιγραφή: Διανομή Ubuntu Mate εμπλουτισμένη με λογισμικά ανοικτού κώδικα κατάλληλα για την εκπαίδευση

Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουμε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα εδώ:64bit 32bit

Επιπλέον, υπάρχουν και εικόνες εικονικής μηχανής για πλατφόρμα Virtualbox (virtual machine images) των ubuntu διανομών για την εκπαίδευση διαθέσιμα εδώ:

 • Διανομή Προσχολικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit
 • Διανομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 64bit 32bit
 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) 64bit 32bit
 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) 64bit 32bit
 • Διανομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit
 • Διανομή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) 64bit 32bit

Πηγή: https://github.com/itminedu/edu_distributions

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed