Ιοί Υπολογιστών

Ιός υπολογιστή είναι ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα που έχει την ικανότητα να αναπαράγει τον εαυτό του. Αποτελείται από δύο τμήματα:

  • Τον κώδικα αναπαραγωγής: αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του ιού καθώς μέσω αυτού ο ιός εξαπλώνεται.
  • Τον κώδικα εκτέλεσης: εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία ανάλογα με το τι έχει αποφασίσει ο δημιουργός του ιού.

Οι ιοί των υπολογιστών αποτελούν πλέον ένα διαδεδομένο, καθημερινό φαινόμενο. Η γρήγορη εξάπλωση των ιών τα τελευταία χρόνια οφείλονται στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικότερες πηγές μόλυνσης των υπολογιστών. Το πρόβλημα των ιών των υπολογιστών είναι αρκετά παλιό.

Οι ιοί υπήρχαν εδώ και αρκετά χρόνια αλλά η εξάπλωσή τους δεν ήταν μεγάλη. Ο τρόπος μου μεταδίδονταν ήταν οι δισκέτες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αργή εξάπλωσή τους. Οι χρήστες έπρεπε να εκτελέσουν ένα μολυσμένο αρχείο για να μολυνθεί ο υπολογιστής του. Τα αποτελέσματα του ιού επηρεάζουν μόνο τον υπολογιστή του συγκεκριμένου χρήστη.

 

Attachments

Bookmark the permalink.

Comments are closed